Salaš Hron, Bystrická 1, 962 37 Kováčová

telefón: +421 45 544 54 50, mobil: +421 918 514 402, e-mail: salashronkovacova@gmail.com

sPäŤ NA vRCHNavigovať

Salaš Hron, Bystrická 1, 962 37 Kováčová