Naša história

Reštaurácia Salaš Hron na Kováčovej pôsobí na Slovensku už viac ako 27 rokov. Firma Emília Pulišová - SALAŠ HRON, prebrala štafetu po nežnej revolúcií v roku 1990. Dovtedy túto reštauráciu prevádzkovalo Jednotné roľnícke družstvo Sliač, ktoré budovu aj postavilo. Prevádzka už v tom období bola známa svojou ponukou jedál ako, halušky a mäsové výrobky. Firma Emília Pulišová - SALAŠ HRON ponechala jedálny lístok predchádzajúcich prevádzkovateľov, ale aj rozšírila sortiment o baranie špeciality a viacej druhov typických slovenských jedál.

O postavení novej budovy reštaurácie sa začalo uvažovať už v roku 1995 vzhľadom k tomu, že sa plánovalo dobudovanie diaľnice medzi Žiarom nad Hronom a Banskou Bystricou. Prisľúbená prípojka ku reštaurácií sa nevybudovala a plány na výstavbu sa odložili. Stavba sa začala realizovať až v roku 2008, a to aj z dôvodu, že stará budova nevyhovovala malou kapacitou pre hostí. Nová prevádzka sa otvorila v decembri roku 2010 a spĺňa všetky podmienky pre uspokojenie aj tých najnáročnejších zákazníkov. Filozofiou firmy je ponúkať kvalitné jedlá, rýchla obsluha za ľudové ceny.

sPäŤ NA vRCHNavigovať

Salaš Hron, Bystrická 1, 962 37 Kováčová